"Kto Ojczyźnie swej służy, sam sobie służy" - P. Skarga

Patron szkoły

patron_kol.jpg [200x337] 

 Ksiądz Józef Pastuszka urodził się 28 lutego 1897 r. w Rzeczniówku jako syn Franciszka i Tekli z Wróblewskich. Po ukończeniu czterech klas szkoły podstawowej w Rzeczniowie wyjechał do Sandomierza, gdzie rozpoczął naukę w progimnazjum męskim, a później w tamtejszym Seminarium Duchownym. Studiował w Petersburgu i Innsbrucku, doktoryzując się z teologii i filozofii. 15 sierpnia 1919 roku otrzymał święcenia kapłańskie i przez 70 lat pełnił posługę duszpasterza. Od 1921 r. był wykładowcą w sandomierskim Seminarium Duchownym. Habilitację uzyskał w 1930 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Przez kolejne 4 lata wykładał na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Warszawskiego, a w 1934 r. objął Katedrę Psychologii na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL. W czasie II wojny światowej ks. Józef Pastuszka ukrywał się przed okupantem. Po wojnie był współtwórcą i pierwszym dziekanem Wydziału Filozofii KUL, ale wskutek represji został usunięty z uczelni w 1953 r. W tym czasie powtórnie podjął pracę w sandomierskim seminarium. W 1956 r. wrócił na KUL, gdzie zorganizował studium psychologii w ramach Wydziału Filozofii, którym kierował do 1969 r.

Dorobek pisarski ks. Józefa Pastuszki obejmuje liczne prace z zakresu teologii, psychologii i filozofii. Są to min. Niematerialność duszy ludzkiej u św. Augustyna (1930), Filozofia religii (1930), Współczesne kierunki filozofii religii (1932). Bibliografia jego prac notuje 338 opublikowanych pozycji, które są świadectwem czasów, w jakich żył i pracował.

Artykuły naukowe poświęcone osobie i twórczości ks. prof. J. Pastuszki zamieszczono w „Zeszyty Naukowe KUL”, rok 33, nr.1-4(129-132), Lublin, 1990.                                                                             

 Ks. Józef Pastuszka zmarł 13 stycznia 1989 r. w Sandomierzu. Został pochowany na cmentarzu parafialnym w Rzeczniowie. 

 

Mówił o sobie, że z zamiłowania jest historykiem, ale nie tyle historykiem zdarzeń, co prądów umysłowych, szczególnie kierunków psychologicznych. Jako historyk z zamiłowania, dostrzegając ciągłe przemijanie różnych modnych i głośnych idei, szukał w filozofii i w psychologii tego, co jest trwałe, ustalone, ogólnie przyjęte, niepodważalne.

 
Prof. Pastuszka odznaczał się olbrzymia aktywnością umysłową, niewątpliwie wybitną inteligencją, wspaniałą pamięcią, zdolnością do głębszych refleksji, szerokimi zainteresowaniami, nadzwyczajną pracowitością. Miał dobre przygotowanie językowe (znał główne języki europejskie), był erudytą.

 
Interesował go przede wszystkim człowiek, ciągle przeżywający te same problemy, choć w tak różnych wariantach psycho-kulturowych.

 

Źródło:  http://www.kul.pl/jozef-pastuszka


18 września 2005 roku zostal patronem Zespołu Szkół w Rzeczniowie.


Opracowanie prof. Adama Biela "Ksiądz profesor Józef Pastuszka jako uczony, człowiek odważny i patriota"


W 2016 roku, z okazji 10-lecia nadania szkole imienia, Dyrektorowi Zbigniewowi Koryckiemu i społeczności naszej szkoły Apostolskiego Błogosławieństwa udzielił Papież Franciszek.