"Kto Ojczyźnie swej służy, sam sobie służy" - P. Skarga

PSP

 SAMORZĄD UCZNIOWSKI

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ:

 

 

    Karolina Pastuszka - przewodnicząca

    Kacper Pastuszka - zastępca przewodniczącego

    Patrycja Orzeł - sekretarz

    Kacper Ogrodnik - skarbnik

 

       opiekun samorządu - pani Beata Altenberg