"Kto Ojczyźnie swej służy, sam sobie służy" - P. Skarga

PG

SAMORZĄD UCZNIOWSKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM:


   Aleksandra Stola - przewodnicząca

   Mateusz Łygan – zastępca przewodniczącego

   Paulina Marchewka - sekretarz

   Patryk Nowakowski - skarbnik

   Kacper Pisarek - koordynator sekcji

   Artur Wawrzak- członek Rady


     opiekun samorządu - pan Michał Wójcik