"Kto Ojczyźnie swej służy, sam sobie służy" - P. Skarga

Zuchy i harcerze