"Kto Ojczyźnie swej służy, sam sobie służy" - P. Skarga

Dane teleadresowe

Zespół Szkół im. ks. prof. J. Pastuszki w Rzeczniowie

Szkoła Podstawowa, Przedszkole Samorządowe

mazowieckie

lipski

Rzeczniów

Rzeczniów 1b

Rzeczniów

27-353

486167005
48 6167072
pgrzecz@wp.pl
psprzecz7@wp.pl