"Kto Ojczyźnie swej służy, sam sobie służy" - P. Skarga

Filmy

Szwajcaria

Dzień Języków - występ kl.Ib