"Kto Ojczyźnie swej służy, sam sobie służy" - P. Skarga

Galeria

Zięba Grzegorz

Zdjęcia z imprez szkolnych

Ilość zdjęć: 4