"Kto Ojczyźnie swej służy, sam sobie służy" - P. Skarga

Przedmioty

historia

Klasy: IIIa