Zespół Szkół im. ks. prof. Józefa Pastuszki w Rzeczniowie
http://zs-rzeczniow.superszkolna.pl

24 października 2017 00:13 | Aktualności

Uroczyste pasowanie na ucznia

24 października br. w Zespole Szkół im. ks. prof. Józefa Pastuszki w Rzeczniowie odbyło się ślubowanie pierwszoklasistów. Na uroczystość przybyli: Wójt Gminy Rzeczniów- Pan Karol Burek, Dyrektor ZS w Rzeczniowie- Pan Zbigniew Korycki, Ksiądz Sylwester Chodyra, rodzice uczniów klasy pierwszej, nauczyciele i uczniowie szkoły podstawowej. Przybyłych gości powitała wychowawczyni Pani Katarzyna Szpunar.

Pierwszoklasiści zanim zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej zaprezentowali swoje umiejętności artystyczne. Wiersze i piosenki nagrodzono gromkimi brawami.

Następnie po złożeniu ślubowania na sztandar szkoły, dyrektor  dokonał aktu pasowania na ucznia. Dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy i upominki. Rodzice ufundowali swoim pociechom szachy i ciastolinę.

Święto pierwszoklasistów zakończyło się wspólnym zdjęciem i słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców.