Zespół Szkół im. ks. prof. Józefa Pastuszki w Rzeczniowie
http://zs-rzeczniow.superszkolna.pl

05 grudnia 2017 22:03 | Aktualności

Rok Marszałka Józefa Piłsudskiego

     Rok 2017 Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej został ustanowiony  Rokiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Z tej okazji nasza szkoła włączyła się w trzydniowe obchody 150. rocznicy urodzin  Józefa Piłsudskiego zorganizowane  przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lipskiej „Powiśle’’, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Tarłowskiej wraz z władzami samorządowymi. Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rzeczniowie w porozumieniu z Dyrekcją SP w Rzeczniowie ogłosiły konkurs wiedzy o życiu Marszałka oraz konkurs  plastyczny dla dzieci i młodzieży „Pan Marszałek, Komendant czy Dziadek”, w którym wzięli udział uczniowie z gminy Rzeczniów. Żeby przybliżyć młodym pokoleniom postać i znaczenie działalności  Józefa Piłsudskiego, GiPBP zorganizowała również wystawę zatytułowaną „Marszałek Józef Piłsudski wczoraj i dziś”, wzbogaconą o publikacje książkowe z prywatnych kolekcji oraz okolicznościowe dokumenty wydane przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. 4 grudnia 2017r. uroczystego otwarcia wystawy dokonali  Wicestarosta Lipski – Paweł Jędraszek, Wójt Gminy Rzeczniów – Karol Burek, Komendant Powiatowy PSP w Lipsku – bryg. Tomasz Krzyczkowski, Dyrektor SP w Rzeczniowie – Zbigniew Korycki oraz Komendant Powiatowy Policji insp. Wojciech Brandt, którzy po krótkich wystąpieniach, podkreślających zaangażowanie Marszałka w działania niepodległościowe, wręczyli nagrody laureatom konkursów. „Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska” – oby najczęściej cytowane przez  przemawiających słowa Piłsudskiego  przyświecały  życiowym decyzjom także współczesnych pokoleń, wychowanych w czasie pokoju i dobrobytu.

Edyta Sałek

 

Lista laureatów konkursów:

  1. Konkurs wiedzy o Józefie Piłsudskim

W kategorii uczniowie klas I-III

  1. Konkurs plastyczny „Pan Marszałek, Komendant czy Dziadek”

I grupa- uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych

II grupa- uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych

III grupa - uczniowie klasy VII i gimnazjum