Zespół Szkół im. ks. prof. Józefa Pastuszki w Rzeczniowie
http://zs-rzeczniow.superszkolna.pl

30 września 2019 20:26 | Aktualności

Warunki ubezpieczenia w roku szkolnym 2019/20

W roku szkolnym 2019/20 ubezpieczycielem dzieci i młodzieży w naszej szkole jest podobnie jak w roku ubiegłym firma "Compensa". Ponizęj znajduje się link do dokumentu w którym można zapoznać się z warunkami ubezpieczenia:

"OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH – UBEZPIECZENIE SZKOLNE IV (184)"