Zespół Szkół im. ks. prof. Józefa Pastuszki w Rzeczniowie
http://zs-rzeczniow.superszkolna.pl

17 października 2019 18:47 | Aktualności

Dzień Edukacji Narodowej 2019

     14. października przypada Dzień Edukacji Narodowej, który jest okazją do zwrócenia uwagi na wyjątkowy charakter pracy nauczycieli i osób związanych z funkcjonowaniem szkoły. Tradycji stało się zadość i również w tym roku w naszej placówce uroczystym obchodom tego święta towarzyszyły podziękowania ze strony p. dyrektora Zbigniewa Koryckiego, który w słowach uznania zwrócił się do pedagogów i pracowników obsługi, podkreślając ich zaangażowanie i poświęcenie. Wyrazy wdzięczności złożyli również obecni na uroczystości przedstawiciele władz gminy – wójt – p. Karol Burek, inspektor oświaty – p. Witold Skrzypczyk oraz przewodniczący Rady Gminy – p. Zygmunt Wicik. Uczniowie klas 2a i 2b zaprosili zebranych gości na „Lekcję podziękowań” – program artystyczny przygotowany pod kierunkiem p. Beaty Altenberg, p. Justyny Wodzyńskiej i p. Grzegorza Zięby, który wprowadził wszystkich w radosny nastrój i dopełnił składanych w tym dniu życzeń.

Oby starczyło nam sił, a cierpliwość i zrozumienie budowały poczucie wartości młodych pokoleń.