Zespół Szkół im. ks. prof. Józefa Pastuszki w Rzeczniowie
http://zs-rzeczniow.superszkolna.pl

25 marca 2020 15:25 | Aktualności

Praca zdalna

     W związku z obowiązkiem zdalnej realizacji podstawy programowej i ocenianiania  informujemy, że podstawowym narzędziem do komunikacji nauczyciel ‑ uczeń w klasach I ‑ III jest aplikacja ClassDojo natomiast w klasach IV ‑ VIII aplikacja Teams z pakietu Office 365. Zalecana jest instalacja stacjonarnej wersji aplikacji Teams na komputerze/telefonie w celu przyspieszenia jej pracy.