"Kto Ojczyźnie swej służy, sam sobie służy" - P. Skarga

Aktualności

22 czerwca 2017 15:04 | Aktualności

Deutschlernen macht mir Spaβ

 

Innowacja pedagogiczna z języka niemieckiego „Deutschlernen macht mir Spaβ – nauka języka niemieckiego sprawia mi przyjemność”

 

     Uczniowie gimnazjum w Rzeczniowie w klasie pierwszej spotykają się po raz pierwszy z językiem niemieckim. Jego brzmienie, gramatyka, leksyka i każdy inny element jest dla nich obcy, różny od znanego i zaakceptowanego już języka angielskiego. Uczniowie często stawiają dużo pytań, porównań w tym zakresie. Są zagadnienia, z którymi radzą sobie bardzo dobrze, ale są również i te, które stanowią dla nich poważne wyzwanie.

     Pomysł na wprowadzenie innowacji „Deutschlernen macht mir Spaβ – nauka języka niemieckiego sprawia mi przyjemność” zrodził się z obserwacji zainteresowań uczniów nowoczesną technologią informacyjno - komunikacyjną i chęci dostosowania do nich zakresu  i metod nauki języka niemieckiego. Danie uczniom możliwości zaprezentowania swoich umiejętności językowych z wykorzystaniem technologii komputerowej wydała się być właściwym środkiem do osiągnięcia wyznaczonego celu – uczenia się z przyjemnością. Podczas zajęć opracowywane były materiały niezbędne do wykonania prezentacji z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych np.: słownictwo, konteksty zdaniowe, formułowanie pytań i odpowiedzi, fotografie, itp.

     Osoby, które podjęły wyzwanie to Wiktor, Ola, Cyprian, Wiktoria, Kacper, Milena, Angelika i Iza. Są to młodzi, energiczni, pracowici i wytrwali ludzie, praca z Nimi była czystą przyjemnością - za co im dziękuję.

 

Małgorzata Bartos-Rynio


Nasze prace

Chmury wyrazowe

Nasza galeria

Przeczytano: 445 razy. Wydrukuj|Do góry