"Kto Ojczyźnie swej służy, sam sobie służy" - P. Skarga

Aktualności

15 grudnia 2017 13:30 | Aktualności

KAPŁAN - PATRIOTA

„ (…) idź wyprostowany wśród tych co na kolanach
wśród odwróconych plecami i obalonych w proch
ocalałeś nie po to aby żyć
masz mało czasu trzeba dać świadectwo.”

                                                  Zbigniew Herbert „Przesłanie Pana Cogito”

 

      Poczucie własnej wartości budowane na właściwie pojętym patriotyzmie nie przychodzi łatwo. Zdobywa  się je przez lata, często będąc boleśnie doświadczanym. Historia pokazuje, jak wielkimi ludźmi są ci, którzy w obronie godności i honoru potrafili poświęcić życie, a w akcie sprzeciwu wobec kłamstwa, niewoli i zdrady „szli wyprostowani wśród tych co na kolanach”. Taką właśnie nietuzinkową postacią jest ks. Bogdan Lipiec – rzeczniowianin, student patrona Zespołu Szkół w Rzeczniowie  - ks. prof. Józefa Pastuszki, który w młodym kleryku zaszczepił miłość i szacunek do Boga, ludzi i Ojczyzny. Urodzony w Pawliczce  ks. Bogdan Lipiec, pełniąc kapłańską posługę w czasach PRL-u, naraził się ówczesnym władzom,  budując wbrew ich zakazom kościół w Kierzu Niedźwiedzim. Nałożone na duchownego represje nie zniechęciły go do dalszej pracy na rzecz krzewienia wiary oraz rozwoju demokracji w kraju. Wybudował  jeszcze dwa kościoły – w Waśniowie i Michałowie – dzisiejszej dzielnicy Starachowic. Postawa nieugiętego patrioty i wrażliwego kapłana została po latach doceniona – władze samorządowe gminy Skarżysko Kościelne z inicjatywy radnej Starachowic – Marty Zięby w lutym br. wystąpiły z wnioskiem do Kancelarii Prezydenta RP o przyznanie ks. Bogdanowi Lipcowi Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski. Uroczyste wręczenie odznaczenia odbyło się 12 grudnia 2017 r. w Pałacu Prezydenckim. W uzasadnieniu „za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej” aktu dekoracji orderem Polonia Restituta w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonał Sekretarz Stanu w KPRP Andrzej Dera w towarzystwie Doradcy Prezydenta RP, Przewodniczącej Zespołu do spraw opiniowania wniosków o nadanie odznaczeń dla działaczy Opozycji Demokratycznej Ireny Zofii Romaszewskiej.  Ten niezwykle wzruszający moment był również udziałem dyrektora Zespołu Szkół w Rzeczniowie – p. Zbigniewa Koryckiego – towarzyszącego  ks. Bogdanowi Lipcowi, który nie krył dumy z uhonorowania duchownego stale współpracującego z placówką. Zaszczytem jest mieć wśród swych przyjaciół osobę tak oddaną swej pracy, otwartą i szlachetną, będącą wzorem także dla młodych pokoleń. Ksiądz Bogdan Lipiec wypełnił literacki testament Zbigniewa Herberta – zapisał się na kartach historii złotymi zgłoskami, dając świadectwo swego życia.

Edyta Sałek

Przeczytano: 332 razy. Wydrukuj|Do góry

KAPŁAN - PATRIOTA