Rajd rowerowy szlakiem Iłżeckich Oddziałów Partyzanckich

     6 czerwca br. klasa IIb wraz z wychowawczynią p. Edytą Sałek wyruszyła rowerami  szlakiem Iłżeckich Oddziałów Partyzanckich imienia generała Antoniego Hedy „Szarego”. Trasa wiodła przez lasy Nadleśnictwa Marcle, a jej zwieńczeniem było zapalenie znicza przy pomniku poległych żołnierzy AK na Piotrowym Polu. Uczniowie mieli okazję poznać historię miejsca związanego z walkami wyzwoleńczymi prowadzonymi w czasie II wojny światowej na terenie lasów iłżeckich, zwiedzili mauzoleum i poznali biografię Antoniego Hedy, który podczas wojny obronnej w 1939 roku walczył w składzie 12. Dywizji Piechoty pod Iłżą. Po wybuchu wojny sowiecko-niemieckiej trafił do obozu jeńców rosyjskich, skąd udało mu się zbiec. Po powrocie w strony rodzinne podjął działalność konspiracyjną w Związku Walki Zbrojnej, został komendantem podobwodu "Dolina". Wsławił się wówczas zdobyciem więzienia niemieckiego w Starachowicach i uwolnieniem ok. 80 ludzi. Walczył w składzie zgrupowania AK por. Jana Piwnika ps. „Ponury”, uczestnicząc m.in. w akcji zdobycia niemieckiego więzienia w Iłży, zwieńczonej uwolnieniem aresztowanych i skazanych na śmierć. Rajd rowerowy szlakiem wojennych wydarzeń sprzed lat był doskonałą lekcją historii dla młodego pokolenia.

 

Edyta Sałek

Opublikowano: 08 czerwca 2018 00:46

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 229

Wszelkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół im. ks. prof. Józefa Pastuszki w Rzeczniowie

Realizacja: Superszkolna.pl

  • "Kto Ojczyźnie swej służy, sam sobie służy" - P. Skarga
Zaszyfrowany adres tej strony