"Kto Ojczyźnie swej służy, sam sobie służy" - P. Skarga

Aktualności

27 maja 2020 16:01 | Aktualności

Procedury obowiązujące w czasie zagrożenia epidemicznego


     Poniżej procedury obowiązujące w Zespole Szkół w Rzeczniowie w związku z zagrożeniem wystąpienia epidemii koronawirusa COVID-19:


Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły →→→Zobacz←


Procedura pobytu i zabawy w sali dydaktycznej i świetlicy szkolnej →→→Zobacz←


Procedura wyjścia grupy uczniów na teren wokół szkoły i boisko szkolne →→→Zobacz←


Procedura pobytu grupy na terenie wokół szkoły →→→Zobacz←


Procedura zgłaszania i reagowania na incydenty w grupie oraz stosowanie zabezpieczeń w trakcie wymaganych zabiegów higienicznych →→→Zobacz←


Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem Covid-19 →→→Zobacz←


Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem Covid-19 u pracownika →→→Zobacz←


Procedura komunikacji z rodzicami uczniów Zespołu Szkół w Rzeczniowie →→→Zobacz←


Procedura dezynfekcji zabawek →→→Zobacz←


Procedura postępowania z odpadami dla osób stosujących środki zapobiegawcze w miejscu pracy w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa →→→Zobacz←


Procedura organizacji konsultacji prowadzonych przez nauczycieli na terenie szkoły →→→Zobacz←

Przeczytano: 38 razy. Wydrukuj|Do góry