"Kto Ojczyźnie swej służy, sam sobie służy" - P. Skarga

Archiwum - Ogłoszenia

23 maja 2017 09:07

Akcja ekologiczna

Zespół Szkół im. ks prof. Józefa Pastuszki w Rzeczniowie bierze udział w Akcji Ekologicznej organizowanej przez Firmę Green Office Ecologic Sp. z o.o., pt.: „SZKOLE POMAGAMY I ŚWIAT OCZYSZCZAMY”

Czas realizacji Akcji:

15-26. 05. 2017r.

Główne założenia Akcji:
Edukacja dzieci i młodzieży w dziedzinie ochrony środowiska, podnoszenia świadomości uczniów szkół na temat szkodliwego wpływu na środowisko składowanych elektroodpadów, pomoc szkole, uczniom i rodzicom w pozbyciu się zalegających elektrośmieci, zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.


Cele Akcji:

  • aktywizacja uczniów do konkretnych działań na rzecz ochrony środowiska i jego wpływu na funkcjonowanie człowieka
  • pogłębianie wiedzy ekologicznej wśród uczniów
  • uświadamianie uczniów w potrzebie ochrony środowiska
  • kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postaw ekologicznych
  • dostrzeżenie zagrożeń wynikających z nadmiernej eksploatacji środowiska
  • podnoszenie świadomości uczniów w zakresie recyklingu i wprowadzenia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do ponownego użytku
  • zintegrowanie życia szkolnego

 

Korzyści wynikające z uczestnictwa w Akcji:

 

Każda szkoła, która weźmie udział w Projekcie zostanie nagrodzona proporcjonalnie do ilości zebranego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

 

Zapraszamy do udziału w Akcji.

Przeczytano: 316 razy. Wydrukuj|Do góry